Ouèssè

Ouèssè로컬라이제이션 : 국토 베냉, 부서 콜리네.
사용 가능한 정보 : 주소, 전화, 이메일, 시장, 지리좌표, 주민수, 고도, 구역 및 날씨.

Ouèssè정보

국토
부서

Ouèssè정부

Ouèssè시장Samuel Taïrou

Ouèssè연락처 정보

Ouèssè주소BP : 01
Ouèssè
베냉
Ouèssè전화(22) 5404-75
국제: +229 22 5404-75
Ouèssè팩스없는
Ouèssè이메일로딩 중…
Ouèssè웹사이트없는
Ouèssè, Ouèssè

Ouèssè인구변동

Ouèssè주민수96,850 주민
Ouèssè인구밀도30.3 /km²

Ouèssè지리

Ouèssè지리좌표위도: 8.49596, 경도: 2.42334
8° 29′ 45″ 북쪽, 2° 25′ 24″ 동쪽
Ouèssè구역320,000 헥타르
3,200.00 km² (1,235.53 sq mi)
Ouèssè고도231 m
Ouèssè기후사바나 기후 (쾨펜의 기후 구분: Aw)

Ouèssè거리

코토누 237 kmAbomey-Calavi 228 km포르토노보 223 km
Djougou 158 kmBanikoara 312 kmParakou 97 km
Aplahoué 192 kmSèmè-Kpodji 238 kmBohicon 153 km
Tchaourou 47 km 가장 가까운Savalou 80 kmMalanville 390 km

Ouèssè지도

Ouèssè

Ouèssè현지 시간
Ouèssè시간대UTC +1:00 (Africa/Porto-Novo)
하계와 동계 시간이 표준시간과 동일합니다

Ouèssè날씨

Ouèssè일출과 일몰

하루일출과 일몰황혼천문 황혼해상 황혼
21 3월06:53 - 12:57 - 19:0106:32 - 19:2106:08 - 19:46 05:44 - 20:10
22 3월06:53 - 12:57 - 19:0106:32 - 19:2106:07 - 19:46 05:43 - 20:10
23 3월06:52 - 12:56 - 19:0006:31 - 19:2106:07 - 19:46 05:43 - 20:10
24 3월06:52 - 12:56 - 19:0006:31 - 19:2106:06 - 19:46 05:42 - 20:10
25 3월07:51 - 13:56 - 20:0007:30 - 20:2107:06 - 20:46 06:41 - 21:10
26 3월07:50 - 13:55 - 20:0007:30 - 20:2107:05 - 20:45 06:41 - 21:10
27 3월07:50 - 13:55 - 20:0007:29 - 20:2107:05 - 20:45 06:40 - 21:10

Ouèssè휴가 임대료

See all vacation rentals

Ouèssè인근

공항공항
  • Parakou 98 km
Echokofonvéka 23.3 kmToui 28.5 km

Ouèssè웹페이지

직접 링크
Facebook, Twitter, Google+
DB-City.comOuèssè 5/5 (2010-11-30)

Ouèssè논평

당신은 DB-City을 좋아하세요?