Ouèssè

Ouèssè로컬라이제이션 : 국토 베냉, 부서 콜리네.
사용 가능한 정보 : 주소, 전화, 이메일, 시장, 지리좌표, 주민수, 구역, 고도 및 날씨.

Ouèssè정보

국토
부서

Ouèssè정부

Ouèssè시장Samuel Taïrou

Ouèssè연락처 정보

Ouèssè주소BP : 01
Ouèssè
베냉
Ouèssè전화(22) 5404-75
국제: +229 22 5404-75
Ouèssè팩스없는
Ouèssè이메일로딩 중…
Ouèssè웹사이트없는
Ouèssè, Ouèssè

Ouèssè인구변동

Ouèssè주민수96,850 주민
Ouèssè인구밀도30.3 /km²

Ouèssè지리

Ouèssè지리좌표위도: 8.49596, 경도: 2.42334
8° 29′ 45″ 북쪽, 2° 25′ 24″ 동쪽
Ouèssè구역320,000 헥타르
3,200.00 km² (1,235.53 sq mi)
Ouèssè고도231 m
Ouèssè기후사바나 기후 (쾨펜의 기후 구분: Aw)

Ouèssè거리

코토누 237 kmAbomey-Calavi 228 km포르토노보 223 km
Djougou 158 kmBanikoara 312 kmParakou 97 km
Aplahoué 192 kmSèmè-Kpodji 238 kmBohicon 153 km
Tchaourou 47 km 가장 가까운Savalou 80 kmMalanville 390 km

Ouèssè지도

Ouèssè

Ouèssè현지 시간
Ouèssè시간대UTC +1:00 (Africa/Porto-Novo)
하계와 동계 시간이 표준시간과 동일합니다

Ouèssè날씨

Ouèssè일출과 일몰

하루일출과 일몰황혼천문 황혼해상 황혼
6 6월07:31 - 13:49 - 20:0707:08 - 20:2906:41 - 20:56 06:14 - 21:23
7 6월07:31 - 13:49 - 20:0707:08 - 20:3006:41 - 20:56 06:14 - 21:24
8 6월07:31 - 13:49 - 20:0707:08 - 20:3006:41 - 20:57 06:14 - 21:24
9 6월07:31 - 13:49 - 20:0707:08 - 20:3006:41 - 20:57 06:14 - 21:24
10 6월07:31 - 13:49 - 20:0807:08 - 20:3006:41 - 20:57 06:14 - 21:24
11 6월07:31 - 13:50 - 20:0807:08 - 20:3106:42 - 20:58 06:14 - 21:25
12 6월07:31 - 13:50 - 20:0807:09 - 20:3106:42 - 20:58 06:14 - 21:25

작업을 제공합니다 Ouèssè

Ouèssè휴가 임대료

See all vacation rentals

Ouèssè인근

공항공항
  • Parakou 98 km
Echokofonvéka 23.3 kmToui 28.5 km

Ouèssè웹페이지

직접 링크
Facebook, Twitter, Google+
DB-City.comOuèssè 5/5 (2010-11-30)

Ouèssè논평

당신은 DB-City을 좋아하세요?