Ouèssè

Ouèssè로컬라이제이션 : 국토 베냉, 부서 콜리네.
사용 가능한 정보 : 주소, 전화, 이메일, 시장, 지리좌표, 주민수, 구역, 고도 및 날씨.

정보

국토
부서

Ouèssè정부

Ouèssè시장Samuel Taïrou

Ouèssè연락처 정보

Ouèssè주소BP : 01
Ouèssè
베냉
Ouèssè전화(22) 5404-75
국제: +229 22 5404-75
Ouèssè팩스없는
Ouèssè이메일로딩 중…
Ouèssè웹사이트없는
Ouèssè출생증명서, Ouèssè사망증명서

Ouèssè인구변동

Ouèssè주민수96,850 주민
Ouèssè인구밀도30.3 /㎢

Ouèssè지리

Ouèssè지리좌표위도: 8.49596, 경도: 2.42334
8° 29′ 45″ 북쪽, 2° 25′ 24″ 동쪽
Ouèssè구역320,000 헥타르
3,200.00 ㎢
Ouèssè고도231 m
Ouèssè기후사바나 기후 (쾨펜의 기후 구분: Aw)

Ouèssè거리

코토누 237 kmAbomey-Calavi 228 km포르토노보 223 km
Djougou 158 kmBanikoara 312 kmParakou 97 km
Aplahoué 192 kmSèmè-Kpodji 238 kmBohicon 153 km
Tchaourou 47 km 가장 가까운Savalou 80 kmMalanville 390 km

Ouèssè지도

Ouèssè

Ouèssè현지 시간
Ouèssè시간대UTC +1:00 (Africa/Porto-Novo)
하계와 동계 시간이 표준시간과 동일합니다

Ouèssè날씨

Ouèssè일출과 일몰

하루일출과 일몰황혼천문 황혼해상 황혼
20 8월07:42 - 13:53 - 20:0407:21 - 20:2606:56 - 20:51 06:31 - 21:16
21 8월07:42 - 13:53 - 20:0407:21 - 20:2506:56 - 20:50 06:31 - 21:15
22 8월07:42 - 13:53 - 20:0307:21 - 20:2506:56 - 20:49 06:31 - 21:15
23 8월07:42 - 13:52 - 20:0307:21 - 20:2406:56 - 20:49 06:31 - 21:14
24 8월07:42 - 13:52 - 20:0207:21 - 20:2406:56 - 20:48 06:31 - 21:13
25 8월07:42 - 13:52 - 20:0207:21 - 20:2306:56 - 20:48 06:31 - 21:13
26 8월07:42 - 13:52 - 20:0107:21 - 20:2206:56 - 20:47 06:31 - 21:12

Ouèssè인근

공항공항
  • Parakou 98 km
Echokofonvéka 23.3 kmToui 28.5 km

Ouèssè웹페이지

직접 링크
Facebook, Twitter, Google+
DB-City.comOuèssè 5/5 (2010-11-30 01:00:00)
당신은 DB-City을 좋아하세요?