1. DB-City
  2. /
  3. 아프리카
  4. /
  5. 서아프리카
  6. /
  7. 베냉
  8. /
  9. 콜리네
  10. /
  11. Ouèssè

Ouèssè

Ouèssè로컬라이제이션 : 국토 베냉, 부서 콜리네.
사용 가능한 정보 : 주소, 전화, 이메일, 시장, 지리좌표, 주민수, 구역, 고도 및 날씨.

Ouèssè정부

Ouèssè시장Samuel Taïrou

Ouèssè연락처 정보

Ouèssè주소BP : 01
Ouèssè
Bénin
Ouèssè전화(22) 5404-75
국제: +229 22 5404-75
Ouèssè이메일commune-ouesse@yahoo.fr
Ouèssè웹사이트없는
Ouèssè출생증명서, Ouèssè사망증명서

Ouèssè인구변동

Ouèssè주민수96,850 주민
Ouèssè인구밀도30.3 /㎢

Ouèssè지리

Ouèssè지리좌표위도: 8.49596, 경도: 2.42334
8° 29′ 45″ 북쪽, 2° 25′ 24″ 동쪽
Ouèssè구역320,000 헥타르
3,200.00 ㎢
Ouèssè고도231 m
Ouèssè기후사바나 기후 (쾨펜의 기후 구분: Aw)

Ouèssè거리

코토누 237 kmAbomey-Calavi 228 km포르토노보 223 km
Djougou 158 kmBanikoara 312 kmParakou 97 km
Aplahoué 192 kmSèmè-Kpodji 238 kmBohicon 153 km
Tchaourou 47 km 가장 가까운Savalou 80 kmMalanville 390 km

Ouèssè지도

Ouèssè

Ouèssè현지 시간
Ouèssè시간대UTC +1:00 (Africa/Porto-Novo)
하계와 동계 시간이 표준시간과 동일합니다

Ouèssè날씨

Ouèssè일출과 일몰

하루일출과 일몰황혼천문 황혼해상 황혼
23 11월06:46 - 12:36 - 18:2706:23 - 18:4905:58 - 19:15 05:32 - 19:41
24 11월06:46 - 12:37 - 18:2706:24 - 18:5005:58 - 19:15 05:32 - 19:41
25 11월06:47 - 12:37 - 18:2806:24 - 18:5005:58 - 19:16 05:33 - 19:41
26 11월06:47 - 12:37 - 18:2806:25 - 18:5005:59 - 19:16 05:33 - 19:42
27 11월06:47 - 12:38 - 18:2806:25 - 18:5005:59 - 19:16 05:33 - 19:42
28 11월06:48 - 12:38 - 18:2806:26 - 18:5106:00 - 19:17 05:34 - 19:42
29 11월06:48 - 12:38 - 18:2906:26 - 18:5106:00 - 19:17 05:34 - 19:43

Ouèssè인근

Echokofonvéka 23.3 kmToui 28.5 km

Ouèssè웹페이지

직접 링크
DB-City.comOuèssè 5/5 (2010-11-30 01:00:00)