1. DB-City
  2. /
  3. 아프리카
  4. /
  5. 서아프리카
  6. /
  7. 베냉
  8. /
  9. 콜리네
  10. /
  11. Ouèssè

Ouèssè

Ouèssè로컬라이제이션 : 국토 베냉, 부서 콜리네.
사용 가능한 정보 : 주소, 전화, 이메일, 시장, 지리좌표, 주민수, 구역, 고도 및 날씨.

Ouèssè정부

Ouèssè시장Samuel Taïrou

Ouèssè연락처 정보

Ouèssè주소BP : 01
Ouèssè
Bénin
Ouèssè전화(22) 5404-75
국제: +229 22 5404-75
Ouèssè이메일commune-ouesse@yahoo.fr
Ouèssè웹사이트없는
Ouèssè출생증명서, Ouèssè사망증명서

Ouèssè인구변동

Ouèssè주민수96,850 주민
Ouèssè인구밀도30.3 /㎢

Ouèssè지리

Ouèssè지리좌표위도: 8.49596, 경도: 2.42334
8° 29′ 45″ 북쪽, 2° 25′ 24″ 동쪽
Ouèssè구역320,000 헥타르
3,200.00 ㎢
Ouèssè고도231 m
Ouèssè기후사바나 기후 (쾨펜의 기후 구분: Aw)

Ouèssè거리

코토누 237 kmAbomey-Calavi 228 km포르토노보 223 km
Djougou 158 kmBanikoara 312 kmParakou 97 km
Aplahoué 192 kmSèmè-Kpodji 238 kmBohicon 153 km
Tchaourou 47 km 가장 가까운Savalou 80 kmMalanville 390 km

Ouèssè지도

Ouèssè

Ouèssè현지 시간
Ouèssè시간대UTC +1:00 (Africa/Porto-Novo)
하계와 동계 시간이 표준시간과 동일합니다

Ouèssè날씨

Ouèssè일출과 일몰

하루일출과 일몰황혼천문 황혼해상 황혼
3 5월07:33 - 13:47 - 20:0007:12 - 20:2206:46 - 20:47 06:20 - 21:13
4 5월07:33 - 13:47 - 20:0007:11 - 20:2206:46 - 20:47 06:20 - 21:13
5 5월07:33 - 13:46 - 20:0007:11 - 20:2206:45 - 20:48 06:20 - 21:13
6 5월07:32 - 13:46 - 20:0007:11 - 20:2206:45 - 20:48 06:19 - 21:14
7 5월07:32 - 13:46 - 20:0007:10 - 20:2206:45 - 20:48 06:19 - 21:14
8 5월07:32 - 13:46 - 20:0107:10 - 20:2206:44 - 20:48 06:18 - 21:14
9 5월07:32 - 13:46 - 20:0107:10 - 20:2306:44 - 20:48 06:18 - 21:14

Ouèssè인근

Echokofonvéka 23.3 kmToui 28.5 km

Ouèssè웹페이지

직접 링크
DB-City.comOuèssè 5/5 (2021-04-08 13:43:06)